kontakt buso@buso.sk

BUŠO spol. s r.o.
Priemyselná 2691/3
P.O. BOX 5E
Nové Mesto nad Váhom
915 01 Slovenská Republika
IČO: 36310891
IČ DPH: SK2020182417

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č.: 11795/R